06 دی 1399
مشتریام گرامی  : اطلاعیه مزایده شماره 100 سازمان اموال و املا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به شرح زیر به اطلاعتان می رسد :

02.jpg (1000×1307)

نالنا