18 اسفند 1399
مشتریام گرامی  : اطلاعیه مزایده شماره 102 سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به شرح زیر به اطلاعتان می رسد :

صفحه های روزنامه مزایده 102

صفحه اول

 

 صفحه دوم

       صفحه سوم

 

صفحه چهارم

صفحه پنجم