تولید; دانش بنیان، اشتغال آفرین

تهران غرب

میدان آزادی، روبروی ایستگاه تاکسی، کوچه گونه، ساختمان یگانه، واحد 2