تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

اخبار روز
بازدید محمد مخبر از محل آماده شده برای تولید واکسن ایرانی کرونا :
آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام برای تولید ماهیانه ۱.۵ میلیون دوز واکسن کرونا از ۴۰ روز دیگر …
تفاهم‌نامه "طرح جهش تولید دیمزارهای کشور"، "تأمین و تولید نهاده‌های دامی و گوشت" :
با حضور محمد مخبر و کاظم خاوازی انجام شد …
حدیث روز

حضرت رسول اکرم(ص) میفرمایند:

مومن کم حرف و پرکار است و منافق، پر حرف و کم کار(تحف العقول ص297)